מהי כתובה ומשמעותה?

מסמך המפרט את התחייבות הבעל כלפי אשתו בימי נישואיהם או לאחר הפסקתם עקב גירושין או מות הבעל. הכתובה נחתמת במועד הנישואין, ונקראת מתחת לחופה.

נוסח הכתובה קבוע, ומוסיפים בו את התאריך, את מקום החתונה, את שמות בני הזוג ואת הערך הכספי של התחייבויות הבעל. בסוף הכתובה חותמים העדים (ואף הבעל). 

הכתובה כוללת התחייבות קבועה של הבעל לשלם לאישה סכום כסף בזמן הגירושין, או שיורשיו יתנו אם ימות לפניה ומטרתה להקשות על הבעל לגרש את אשתו, שלא תהא קלה להוציאה.


מבנה הכתובה
בכתובה שלושה חלקים:

  • ההתחייבויות שמתחייב הבעל והם: מזונות אישה, תשלום דני כתובה ותוספת כתובה, נדוניה ותוספת נדוניה.
  • ערבויות לביצוע ההתחייבויות- הבעל משעבד את כל נכסיו הנוכחים והעתידיים.
  • חתימות- העדים והבעל לאימות כל ההתחייבויות.

לכתובה אפשר להוסיף סכום כסף נוסף. מצד הדין אין אפשרות לחייב את הבעל להוסיף, אבל גם בזה הולכים לפי מנהג המקום. על סמך הלכה זו קובעת הרבנות הראשית מזמן לזמן את הסכום המינימאלי, הכולל את הכתובה ואת תוספת הכתובה כאחד.

סכום הכתובה 

כפי שציינתי לכתובה אפשר להוסיף סכום כסף נוסף והוא תוספת הכתובה. בעבר היו נוהגים לרשום סכומים מופרזים כמו מיליון שקלים, כיום בד"כ הרבניים מגבילים ודורשים לרשום סכומים ראליים. חשוב להבין שבסופו של חשבון, סכום הכתובה צריך להיות ריאלי, ויש בו לשקף את יכולתו הכלכלית ומצבו הכלכלי של הבעל. יש מקום להוסיף בו במידה מסוימת, מתוך מחשבה על כך שהכתובה היא התחייבות לטווח ארוך, ובדרך כלל יכולתו הכלכלית של זוג מבוגר היא גבוהה מאשר היכולת הכלכלית של זוג צעיר. אולם אין מקום שהבעל יתחייב בסכומים שאינם ריאליים. במקרים קיצוניים של סכומים גבוהים במיוחד, בתי הדין אף פוסלים את הכתובה וקובעים במקומה סכום סביר יותר. כך לדוגמא ניהלתי תיק בביה"ד הרבני בו התחייב הבעל לכתובה השווי של 500,000 ₪ לאחר שהוכחתי כי בעת יצירת ההתחייבות היתה לבעל יכולת כלכלית קרי עמדה מאחוריו כוונה מלאה להתחייב לסכום המדובר ולא מדובר באקט של כבוד או התרברבות או סכום שננקב מתוך מבוכה וכי נכון להיום יש לו את היכולת הכלכלית נאלץ לשלם לאישה את כתובתה בסך של 350,000 ₪. תיק נוסף שהתבקשתי לנהל לאחר שניתן פס"ד שהבעל קיבל לפיו יש לקבוע את שווי גובה סכום הכתובה והכספים שהאישה תקבל, במקרה הנ"ל היו 2 כתובות אחת שנכתבה תחת החופה ואחרת שהבעל ערך לאחר שהאב נעלב ששמע מהו גובה סכום הכתובה עליו התחייב הבעל שעמד ע"ס של 101,000 ₪, אותו בעל הלך לאחר מספר ימים לרבנות וביקש לשנות את גובה הכתובה לסך של כמיליון שקלים, הצלחתי להוכיח כי הופעל עליו לחץ פסול שתי הכתבות נבחנו ונקבע כי הבעל ישלם לאישה סך של 40,000 ₪. 

המקרים בהם אישה מופסדת כתובתה

אישה מורדת

אישה המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה נקראת "מורדת". אם היא אינה מציגה סיבה מוצדקת לסירוב שלה, הבעל יכול לגרש אותה בעל כורחה, מבלי לשלם לה את כתובתה. בעל מורד באשתו ללא סיבה מוצדקת, היא זכאית לתוספת של שבעה דינרים לכתובתה בכל שבוע. אם היא רוצה, היא יכולה לדרוש מהבעל לגרש אותה מיד ולשלם לה את כתובתה ואת התוספת לכתובתה.

הטענות הבאות הן נימוק לאשה למרוד מיחסי אישות: הבעל רוצה לשנות את דתה של אשתו או לעשות מעשה אסור על פי היהדות, האישה עזבה את בית בעלה לאחר קטטה ביניהם והיא לא רוצה לחזור אליו עד שהוא יזמין אותה בחזרה, האישה עזבה את בית בעלה כיוון שהוא מכה אותה, בורחת מבעלה בגלל בעלי חובות הרודפים אותו תדיר. 

עוברת על דת משה

אישה המפרה את חוקי התורה באופן שעלול להכשיל את בעלה, כך שהוא לא יכול לסמוך עליה בדברים שדרך איש לסמוך על אשתו, נקראת "עוברת על דת משה" למשל:  כשהיא נידה ואומרת לו שהיא טהורה, ולאחר מכן מתברר לו שהייתה נידה. 

עוברת על דת יהודית

אישה המפרה את אורח החיים היהודי, גם אם אין לכך בסיס בתורה, נקראת "עוברת על דת יהודית". למשל: 
אישה המכסה את שער ראשה, אך על פי מנהג בנות ישראל אין הכיסוי מספיק;  יושבת כחברת בחורים ומדברת אתם דברי בטלה, וכן מעשים שאינם צנועים.

מקח טעות 

בעל שנישא לאישה של גילתה לו שהיא סובלת ממחלת נפש לדוגמא והוא גילה את הדבר בדיעבד, גם היא לא תהא זכאית לכתובתה.

חשוב לציין שהנטל הראייתי הוא גבוה, על חלק מהעבירות יש להתריע קודם בפני האישה ובפני עדים, חלק נוכחות עדים בסיטואציות מסוימות אף הם הכרחיות. 

לסיכום, יש חשיבות גבוה לכתובה ולסכומים הנקובים בה. כשמבקשים לממש את התחייבויות הבעל בכתובה יש לפנות לביה"ד הרבני לו הסמכות בנושא זה במקרה של גירושין, יש חשיבות להופיע בביה"ד יחד עם עו"ד הבקיא בדינים ובהלכות השונות.

כתובה
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן