צו הגנה במשפחה: להיזהר, ולא רק מאלימות!

הוצאת צו הגנה היא צעד דרמטי שיש לשקול בכובד ראש ולבקש לפעול לקבלו רק במקרים של אלימות ו/או אם עולה חשש ממשי לאלימות. הוצאת צו הגנה כאקט אסטרטגי הינו פסול מעיקרו ויש להוקיע מי שנוקט באופן פסול זה!!! 

לצו יכולות להיות משמעויות מרחיקת לכת, כך לדוגמא הורים יכולים להיות מורחקים מילדיהם, ואף לאבד משמורת עליהם, מלבד הריחוק הפיזי בין ההורה לילד יכול להיווצר מצב של ניכור הורי, פגיעה בנפש הקטין וכי"ב. 

מפני מה ומי מגן הצו? ואיך ניתן להתגונן נגד תלונת שווא?

כעו"ד לענייני משפחה אני עוסקת בסכסוכי גירושין חריפים המתנהלים בין בני זוג. כך לדוגמא באחד מהסכסוכים האחרונים שניהלתי הגיש אב כנגד האם בקשה לצו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, בטענה כי היתה אלימה כלפיו ובהמשך כלפי ילדיהם המשותפים. נגד האם הוצא צו הרחקה מילדיה ל-14 ימים, ואולם, בעקבות התערבות משרדנו והוכחה כי לא היו דברים מעולם וכי מדובר באקט טקטי בלבד!!! בוטל הצו והאם השיבה לחיקה את ילדיה.

מקרה זה, שהינו נפוץ למדי, ממחיש את החשיבות של ייצוג משפטי הולם בעת ניהול הליך הנוגע לצו הגנה נגד אלימות במשפחה. לצווי הגנה כאלה יכולות להיות השלכות הרות גורל על בני הזוג, החל מהרחקתו של אחד מהם מן הילדים ועד נטילת המשמורת מהם. כך לדוגמא ככל והצו היה מתקיים הדבר היה מאפשר פתח למתן צווי נוספים כלפיה, לבדיקת מסוכנותה ומסוגלותה ההורית וכיו"ב. 

בשורות הקרובות אבקש להסביר מהם צווי הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה, לפרט מפני מה הם מגנים, על מי, ומה ההשלכות שלהם, ולספק מעט עצות פרקטיות למי שמתחבט בנושא.

מהו צו הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה?

צו הגנה, על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, הוא צו שיכול לבקש להוציא כל אדם או מי מטעמו בהתקיים אחד מהתנאים הבאים: 

(1)   בסמוך לפני הגשת הבקשה נהגו בו באלימות, ביצעו בו עבירת מין או כלאו אותו שלא כדין;

(2)   התנהגות בן המשפחה נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;

 (3)  התעללו בו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהגו באופן שאינו מאפשר לו ניהול סביר ותקין של חייו;

חשוב לציין, כי ההגדרה של המושג "בן משפחה" בחוק רחבה מאוד, וכוללת לא רק בן זוג, אלא גם הורה, בן זוג של הורה, סב או סבתא, ילד, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, ידועים בציבור, בני זוג לשעבר ועוד.  

כאשר מבקשים להוציא צו הגנה בהתאם לתנאי בסעיף 1 לעיל, הוא צריך להתבקש בסמוך למועד האירוע, מומלץ שכך יהיה גם ביתר התנאים המקיימים את הסעיף ו/או מיד עם הידיעה ו/או החשש.

יצוין שהפסיקה קבעה מספר פרמטרים, שבית המשפט עשוי להידרש אליהם בבואו לדון בצו ההגנה, כמו רף האלימות במקרה הספציפי, האם היתה התגרות של הצד השני ועוד.

מהרחקת האדם האלים ועד חיובו בטיפול

במסגרת הסנקציות והאיסורים החלים מכוח צו הגנה בית המשפט יכול לאסור על בן המשפחה האלים להתקרב אל הדירה שבה מתגורר הנפגע (שיכולה להיות דירתו של הפוגע), למנוע ממנו להטריד אותו, ולאסור עליו לעשות שימוש בנכס.

במסגרת הצו, ניתן לנקוט נגד בן המשפחה הפוגע בשורה של אמצעים טיפולים, למשל לחייבו לעבור טיפול מתאים נגד אלימות במשפחה, הדרכה הורית וכיו"ב.

בנוסף, בית המשפט יכול לאסור על מי שניתן נגדו הצו לשאת נשק, ויורה להחרים אותו – צעד בעייתי במיוחד עבור אנשים המועסקים בכוחות הביטחון.

בית המשפט יקיים דיון עוד באותו יום

כדי להוציא צו הגנה במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, יש להגיש טופס בקשה לצו הגנה. מאחר שמדובר בעניין דוחק, זמן קצר לאחר הגשת הבקשה, עוד באותו יום, ייערך דיון במעמד צד אחד.

אם ניתן הצו (לרוב ניתן הצו במעמד צד אחד באופן כמעט אוטומטי), יתקיים דיון במעמד שני הצדדים וזאת תוך שבעה ימים. תוקפו הראשוני של הצו הוא לשלושה חודשים, אך ניתן להאריכו עד שישה חודשים, ובמקרים חריגים לפרק זמן של עד שנה.

רבים סבורים שצווי הגנה במשפחה ניתנים במסגרת הליך פלילי, אך הדבר איננו נכון. ההליך מתנהל כחלק ממערכת דיני המשפחה, והנטל הראייתי הוא שונה לעומת זה הקיים בדין הפלילי. כן, השופט שדן בתיק הוא שופט לענייני משפחה ולא שופט הדן בפלילים.

ההשלכות הקשות שעלולות להיות לצווי הגנה

להוצאת צו הגנה כנגד אחד ההורים עלולות להיות השלכות קשות, בין היתר, בנושא המשמורת. אם מוצא כנגד אחד ההורים צו הגנה, משמעות הדבר היא שהוא נחשב גורם סיכון לילדים, ואז עשוי בית המשפט לבחון את המסוגלות ההורית שלו ואת מסוכנותו.

על רקע זה, עשוי בית המשפט לקבוע כי אותו הורה יפגוש את ילדיו רק במרכז קשר, לצמצם באופן משמעותי את זמני השהות של אותו הורה עם הילדים ו/או לדרוש שיהיה תחת פיקוח צד ג' כלשהוא, ואף לקחת ממנו את המשמורת עליהם.

מנגד, אם יתרשם בית המשפט כי הבקשה למתן הצו הוגשה מסיבות שאינן אמיתיות, הוא יכול לחייב את מבקש הצו בהוצאות משפט, ולהורות לו על תשלום פיצוי לצד השני, וזאת מכוח סעיף 11 לחוק. 

כן, ככל וההליך מתהווה |(במסגרת תביעת משמורת) ועולה שאלת המשמורת תבחן שאלת ניכור הורי של אותו הורה אם קיים חשש שפעל לדרוש הוצאת צו מסיבות שאינן אמיתיות לקידום מטרותיו וכן יכול הצד השני לדרוש לבחון את מסוכנותו ומסוגלותו ההורית עת לא שש לפגוע בילדיו ולהקריב אותם על המזבח לקידום מטרותיו. 

עצות פרקטיות בכל הנוגע לצווי הגנה 

ראשית, חשוב מאוד שכל מי שמעורב בהליך, בין אם הוא מבקש להוציא צו הגנה או להתגונן מפניו, יהיה מלווה בעורך דין. 

קיימת חשיבות יתרה לאופן שבו מגישים את הבקשה למתן צו הגנה ומנסחים אותה. זאת, מאחר שיש להביא בפני בית המשפט את תמצית האירועים באופן מדויק שיש בו לעלות עם דרישות החוק.

שנית, בדיון עצמו שמתקיים במעמד שני הצדדים בדרך כלל נערכות חקירות. כדי לא להיות מופתעים, כדאי להיערך לחקירות אלה, באמצעות עורך דין מיומן ובעל ניסיון. גם בדיון במעמד צד אחד עומדת לשופט הזכות לברר את הבקשה על ידי חקירת המבקש!

שלישית, כל ראיה עשויה להיות קריטית בהליך כזה. לכן, הקפידו על תיעוד, ועל איסוף ראיות. לדוגמא, אם הותקפתם פיזית, פנו לבדיקה רפואית. 

רביעית, אם יש עדים, שיכולים לספק עדות רלוונטית הם כמובן יכולים לסייע לבית המשפט להגיע לחקר האמת, קחו את פרטיהם המלאים.

לסיכום, צווי הגנה הם כלי חיוני, המאפשר להתמודד עם התופעה הקשה של אלימות במשפחה. מדובר בכלי חשוב, אך יש לעשות בו שימוש זהיר, לאור ההשלכות הקשות שעלולות להיות להוצאת צו הגנה. 

צו הגנה במשפחה: להיזהר, ולא רק מאלימות!
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן