יפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לקבוע מי יהיה מיופה כוח שלך במידה ותגיע למצב שאינך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ו/או לבצע פעולות כמו עניינים אישיים, ענייני רכוש וכדומה. ייפוי הכוח מתמשך מאפשר לך לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, במידה ותגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לנהל את עניינך או לקבל החלטות ולמנות אנשים מהימנים עליך כמיופה כוח אשר יפעל בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך. ה"ממנה" הוא האדם שמנסח את ייפוי הכוח, אתה כממנה יכול לקבוע באילו עניינים תעביר את הסמכות למיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.

האם קיימים מנגנוני פיקוח בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא למעשה הסדר משפטי. שמטרתו להסדיר את עתידו של הממונה, הבחירה מבוססת על  בחירה אישית של הממנה ועל יחסי קרבה ואמון בינו לבין משפחתו הוא יבחר קרוב משפחה או יחסי אמון חברי של קרבה ואמון במידה ויבחר באדם הקרוב לו או איש מקצוע מהימן עליו ושעליו הוא סומך לשמש כמיופה כוחו.

בניגוד לאפוטרופסות שבהם ישנם מנגנוני פיקוח שוטף, בהליך של ייפוי כוח מתמשך אין מנגנון פיקוח אבל ישנם מספר “איזונים ובלמים”.

ראשית, לשם הבטחה כי ייפוי הכוח נערך מבחירה ומרצון חופשי של הממנה, והבנה מלאה של התוצאות וההשלכות של הליך זה, ייפוי כוח יערך על ידי עורך דין. חשוב שיבחר עורך דין שעבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. בנוסף ישנה חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, המנהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים.

הגבלות נוספות הקיימות לגבי המיופה כוח במטרה להפחית את החשש לניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת ,נקבע שהממנה חייב להיות מעיל גיל 18 הוא חייב להיות אדם ולא תאגיד או חברה, ואינו יכול להיות אותו האדם המספק לממנה שירותים כלשהם תמורת תשלום, למשל בעל מקצוע או עורך דין שבפניו נערך ייפוי הכוח. כמו כן, לא ימונה מי שמספק לממנה תמורת תשלום טיפול רפואי, טיפול סיעודי, טיפול שיקומי או מגורים (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

לאחר הפקדת ייפוי הכוח, האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר, על מנת לוודא כי אכן ייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.

כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

ייפוי הכוח ייכנס לתוקף בהתאם לתנאים שקבעת בייפוי הכוח המתמשך. ברגע שלא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח. החוק אינו מאפשר למיופה הכוח לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי, לקבוע כי אינך מבין בדבר. דבר המגן מפני ניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו הבנתך ויכולותיך עלולים להיות מופחתים.


ההחלטה על הכנסת ייפוי הכוח לפעולה יהיה בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף הקרוב לממנה, אשר הם יכולים להעיד על סמך הכרות עם הממנה כי הגיע השלב בו הממנה אינו מבין דבר, או על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת. ישנם מקרים הייפוי כוח יכנס לתוקף בקורות אירוע מסוים כגון אשפוז פסיכיאטרי.


במידה והתקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, לפי החוק על המיופה הכוח חלה חובה למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה לאפוטרופוס הכללי היא תנאי הכרחי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח. ורק לאחר קבלת ההצהרה ממיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף למיופה הכוח, ואף ישלח הודעה על כך אל הממנה ולאדם המיודע.

רק לאחר מכן סמכויותיו של מיופה הכוח יאפשרו לפעול בהתאם למה שנקבע בייפוי הכוח המתמשך. בהתאם לצורך, עליו להציג עותק של ייפוי הכוח המתמשך הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי (חותמת ובה יצוינו תאריכי ההפקדה והכניסה לתוקף).

מיופה כוח מוסמך לבצע כל פעולה או לקבל כל החלטה בעניינים הקשורים על הממנה ושנכללו בייפוי הכוח המתמשך, וזאת בהתאם להנחיות בייפוי הכוח המתמשך והוראות החוק.

פקיעת או ביטול ייפוי הכוח המתמשך

הממנה יוכל לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שיחפוץ בכך, וזאת בתנאי שהממונה לא הגביל את עצמו במפורש לעשות זאת בייפוי כוח.

לביטול ייפוי הכוח המתמשך על הממנה להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול. ישנם מקרים שבהם בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה של חריגה מסמכויותיו של מיופה הכוח.

ייפוי הכוח המתמשך על גבי טופס ייעודי מקוון (לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך כמסמך רגיל).
הוא ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, שעבר הכשרה מתאימה לעריכת ייפוי כוח מתמשכים והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי. על עורך הדין להתרשם כי המבקש למנות אדם לייפוי כוח מתמשך מבין את משמעות ייפוי הכוח ולוודא כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ולא הופעלו עליו לחצים או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.

לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמת מיופה הכוח לשמש בתפקיד, לאחר שהוסבר לו ע”י עו”ד משמעות ייפוי הכוח, מהי אחריותו ומהן סמכויותיו ולוודא כי הוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ומאשר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח בהתאם להוראות חוק וחותם על טופס וויתור סודיות מטעמו.

משרדו של עורך דין ברחובות אהרון ושות' הינו בעל הסכמה מיוחדת לעריכת ייפוי כוח מתמשך של האפוטרופוס הכללי וכן ובעל ניסיון רב בתחום.

לקבלת הצעת מחיר להכנת ייפוי כח מתמשך על ידי עורך דין אהרון ושות' שהנו בעל ניסיון רב בהכנה ועריכת ייפויי כח מתמשך חייגו 073-7841552 

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן