צוואה הדדית- יחד בחיים ובמות

סעיף 8א.(א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 מפרט לנו על צוואה הדדית:

"בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.
צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי.
בנוסף ניתן לערוך אותן בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות)."

צוואה הדדית - מהו התהליך ?


צוואה הדדית היא צוואה בה לרוב מורישים בני הזוג את רכושם אחד לשני.
בני הזוג מסתמכים אחד על צוואתו של השני.
במקרה כזה כלל רכושו וזכויותיו של הנפטר יעברו לבן הזוג שנותר בחיים.
אפשרות נוספת היא שהם יכולים להוריש ו/או לצוות את רכושם וזכויותיהם לצד שלישי.
מה שחשוב הוא – שהדבר מוסכם ביניהם בצוואה. 

בנוסף יכולים הם להסדיר בצוואה מי ירש אותם לאחר מות שני בני הזוג.  ניתן גם לתאר את האופן והמועד שבה יחולק עיזבונם ליורשיהם.
הכל מבוסס על עקרון ההסתמכות בין בני הזוג.

 ניתן לערוך אותה כצוואה אחת או כשתי צוואות נפרדות. 

ככלל המטרה שלשמה נערכת צוואה הדדית היא דאגה ובטחון.
 הצוואה נערכת כדי להבטיח את בטחונו ויציבותו הכלכלית של בן הזוג שנותר בחיים.
המטרה היא לאפשר לו לנהל את שארית חייו בנחת כלכלי.
אותו יורש יוכל לחיות בלי לחשוש מיורשים נוספים שירצו לממש את ירושתם.

בשונה מצוואת יחיד וכאמור בגלל עקרון ההסתמכות בין בני הזוג הוסדר סעיף.
הסדיר המחוקק בסעיף 8א.(ב) לחוק הירושה הגבלות על חופש הציווי של המצווים וזאת ככל ואין בצוואה הוראה אחרת, בזו הלשון:

 "לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1)   בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני.
נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2)   לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א)   כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב)   לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;"

בעוד שני בני הזוג בחייהם, מי מבני הזוג אינו רשאי לבטל או לשנות את הצוואה.
 על בני הזוג להודיע על כך לצד השני.
די במסירת ההודעה בכדי להביא לבטלות הצוואה ההדדית. 

אולם, היה ובן הזוג מבקש לבטל את הצוואה לאחר מות בן הזוג השני.  מה קורה במידה וזה התרחש טרם חולק העיזבון?
יצטרך לוותר על חלקו בעיזבון.
 פעולה זו נעשית כדי כדי לבטל את הצוואה ההדדית.
ככל והעיזבון כבר חולק בפועל, יצטרך להשיב את מה שירש מבן הזוג המנוח. 

יודגש כי לצוואה כזו מצד אחד יתרונות.
מצד שני אותם יתרונות בסיטואציות שונות ומורכבות יכולות להוות חסרונות .
כך לדוגמא כאשר בן הזוג שנותר בחייו מעניק/מעביר ללא תמורה נכסים למי מהיורשים.
הפעולה הזו היא ולמעשה ריקון מתוכן של הצוואה ההדדית.
ישנן דוגמאות רבות ומגוונות שחלקן הגיעו לפתחו בבית המשפט.

כאמור לעיל, עריכת צוואה אינו עניין של מה בכך.
לכן חשוב להיוועץ עם עורך דין המתמחה בנושא.

מיזם חדש 2023 01 02T123146.587
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
מאמרים נוספים
דילוג לתוכן